Forældremyndighed og Samvær

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Netværk

  • har til formål at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet, således at forældrene ligestilles gennem lovgivning, domspraksis og administrativ praksis.
  • formål er at forbedre vilkårene for børn, der ikke lever sammen med begge deres biologiske forældre.
  • er en side fra Statsforvaltningerne for børn og unge, når mor og far skal skilles.