Forbrug

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • - indtast og sammenlign prisen på bankgebyrer hos My Banker.
  • (Robinsonlisten). Hvis du ikke ønsker at få telefonopkald, breve eller reklametryksager direkte fra erhvervsdrivende. Fra Borger.dk. Du skal sandsynligvis vælge kommune før siden åbnes. Du skal bruge Nem-id

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • arbejder for et bedre og mere bæredygtigt forbrug.
  • fra Europakommisionen.
  • er Forbrugerstyrelsens forbrugerportal som bl.a. giver adgang til uvildig information og rådgivning om godeforbrugerforhold og god markedsadfærd.
  • er det danske center i et europæisk netværk af forbrugscentre, der hjælper dig som forbruger ved køb over grænserne i EU.
  • - Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med markedsføringsloven og lovene om betalingsmidler og tobaksreklamer.
  • er en forbrugerpolitisk interesseorganisation for foreninger med interesse i forbrugerspørgsmål og deres blad Tænk.
  • hos Familieadvokaten.dk.