Landdistrikter

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lån på biblioteket

Netværk

  • arbejder for at fremme en borgervenlig landdistriktsudvikling og -politik og at fremme en bæredygtig udvikling indenfor områderne bolig, erhverv, naturmiljø og menneskelig trivsel i landdistrikterne.
  • arbejder at forbedre småøernes situation på alle områder.
  • arbejder for at mindske generne for de gylleramte.
  • - IFULs opgave er at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår.
  • er en folkelig landsforening, som støtter det arbejde, der gennem samarbejde mellem landsbysamfundenes beboere, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle landsbysamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.