Menneskerettigheder

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

  • om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra Retsinformation (Inkorporeringsloven).
  • Beskyttelsen af menneskerettigheder i Danmark findes i kap. 7 om religion og i kap. 8 om den personlige frihed, boligen, ejendomsretten samt ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden.
  • om politiets sikring af den offentlige orden fra Retsinformation (Ordensbekendtgørelsen).

Lån på biblioteket

Netværk