Ophavsret

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er en sammenslutning af film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer mere end 85.000 danske rettighedshavere.
  • rådgiver skabende og udøvende kunstnere om juridiske spørgsmål, bl.a. ophavsret.
  • for ophavsret er en slags informationsbutik med oplysning om ophavsret, og de organisationer, som repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere.
  • administrerer de udøvende kunstneres og pladeselskabers økonomiske rettigheder.
  • opkræver vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker og fordeler vederlagene til rettighedshaverne.
  • forvalter musikrettigheder.
  • er et nordisk-baltisk selskab, der i samarbejde med tilsvarende copyrightselskaber verden over administrerer rettighederne til indspilning og kopiering af musik på cd, dvd, film, video, internettet m.v. for komponister, sangskrivere og musikforlag.