Sommerhuse

Love og regler i bearbejdet form

Lån på biblioteket

Netværk

  • Ankenævnet for Feriehusudlejning er et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet og Feriehusudlejernes Brancheforening.
  • har til formål at være samlende organ for alle ejere af fritidshuse, når der på landsplan skal varetages fælles interesser over for offentlige myndigheder (regeringen, Folketinget, ministerier m.fl.). Foreningen kan kontaktes på tlf. nr. 98 15 65 10.
  • - klagemulighed vedr. håndværkerydelser.