Udlændinge i Danmark

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er den officielle internetportal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. Den drives af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
  • er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan, som behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen.
  • hjælper nye medborgere med at komme i gang i det danske samfund.
  • arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv.
  • hjælper flygtninge med at skabe en bedre fremtid.
  • er en international tværpolitisk bevægelse, der arbejder for kulturel forståelse og mod fordomme og diskrimination
  • er en forening, der giver information, rådgivning og støtte, når der søges om visum og opholdstilladelse.
  • arbejder på at ændre Danmarks asylpolitik.
  • hjælper flygtninge og indvandrere.