Adoption

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • angående adoption findes hos Statsforvaltningerne.

Lovtekster og regler

Netværk

  • DIA, Danish International Adoption er en sammenlægning af de to tidligere adoptionsorganisationer Danadopt og AC Børnehjælp og er nu Danmarks eneste adoptionsformidlingsorganisation.
  • er et uafhængigt klageorgan, nedsat af justitsministeren.
  • arbejder politisk for forbedring af adoptivfamiliers vilkår og ligestilling af adoptivfamilier med alle andre familier.