Advokater

Love og regler i bearbejdet form

  • - en folder fra Advokatkæden Ret&Råd. Om grundlæggende regler og principper, der knytter sig til en retssag. Brochuren beskriver også, hvad der forventes af dig som part i en retsag, og hvad det kan koste at føre en retssag. (pdf)
  • - hvad er det? - Familieadvokaten orienterer.
  • over hvor man kan få gratis retshjælp på Advokatvagten.dk.
  • - gennemgået af Ret & Råd.
  • - gennemgået af Familieadvokaten.
  • - Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med godt 150 advokater.
  • - er et omfattende opslagsværk, hvor du kan få overblik over de mest almindelige juridiske områder.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • - søg via database efter advokater efter kriterier, du selv opstiller.
  • - er man utilfreds med en advokats arbejde eller den løn han eller hun har forlangt, kan man klage til Advokatnævnet.
  • kan virksomheder og privatpersoner indhente tilbud på løsning af konkrete opgaver fra tre medlemsadvokater, der forinden har haft lejlighed til at tage stilling til, om de har den fornødne kompetence, erfaring og tid til at hjælpe med løsning af den konkrete opgave.