Advokathjælp til forlagsaftale

Hvad er en forlagsaftale?

En forlagsaftale fastlægger pligter og rettigheder mellem et forlag og en forfatter. Aftalen er nødvendig ved udgivelse af værker, typisk bøger.

Der stilles ikke særlige formkrav til, hvordan en forlagsaftale skal indgås. Af denne grund vil det også ofte ses, at forlag benytter standardaftaler, som ofte er offentligt tilgængelige.

Det anbefales, at en forlagsaftale forhandles med ét forlag ad gangen.

Hvad indeholder en forlagsaftale?

Eneret

En forlagsaftale fungerer ved, at forfatteren giver forlaget eneret til at udgive sit værk på dansk og/eller et andet sprog med henblik på salg på det danske og/eller det udenlandske bogmarked.

Der kan være tale om eksklusiv overdragelse af ophavsretten til at udgive et værk. En eksklusiv overdragelse indebærer bl.a. at forlaget forbeholder retten til at kræve, at forfatteren ikke kan genbruge dele af sit værk i fremtidige udgivelser.

Øvrige rettigheder

Typisk vil forfatteren forbeholde alle øvrige rettigheder til det pågældende værk. Øvrige rettigheder omfatter mange forskellige rettigheder, men et eksempel på disse kunne være retten til at oversætte værket eller lade det oversætte til andre sprog.

Det anbefales, at der i en forlagsaftale bliver tilføjet, at forlæggeren har ret til udgivelse på et hvilket som helst sprog.

Overdragelse af rettigheder

Der kan i en forlagsaftale indføres, at forlaget ikke er berettiget til at overdrage sine rettigheder. Undtagelsesvis kan rettighederne overdrages sammen med hele forlaget eller en afgrænset del heraf. Denne del af aftalen er til for sørge for, at forlaget forbliver ansvarlig for, at aftalen med forfatteren opfyldes.

Ret til offentliggørelse

Det vil oftest være i forlagets interesse at indføre en klausul, der forlanger, at forfatteren ikke uden forlagets samtykke må offentliggøre værket i uændret form eller over for en større personkreds, såsom i dagblade, tidsskrifter mv.

Hvad bør indføres i en forlagsaftale?

Licensaftaler

Der kan forekomme tilfælde, hvor forlaget ikke ønsker at udgive det pågældende værk elektronisk. Her kan der indføres en klausul om, at forfatteren kan anvise en tredjepart, som på fastsatte vilkår er klar til at indgå en licensaftale med forlaget og forfatteren om at udgive værket elektronisk. Det vil oftest være fordelagtigt for forlaget, så længe denne udgivelse ikke påvirker salget af værket i papirudgave, da forlaget kan få en andel af de licensindtægter, der kommer til udbetaling.

Flere forfattere

Såfremt der er tale om flere forfattere af ét værk, skal der tages stilling til forfatterrækkefølge og fordeling af royalties for værket. Det kan evt. aftales, at forfatterne hæfter solidarisk for værkets tilbringelse, og at misligholdelse gøres gældende for alle forfatterne på lige fod. Her er det også relevant at aftale, hvordan forfatter honoraret udbetales til hver enkelt forfatter, evt. hvordan delingen skal foretages.

Påtaleret

En forlagsaftale bør tage stilling til en situation, hvor udgivelsen udsættes for ophavsretskrænkelse. I denne situation skal der tages stilling til hhv. forfatterens og forlagets rettigheder.

Hvad skal man være opmærksom på?

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i aftalens indhold, forinden man vælger at skrive under på en forlagsaftale. Aftalen er bindende fra underskrift, og man kan risikere at være foruden vilkår, man ellers kunne have forhandlet sig til. Da anvendelsen af standardaftaler i høj grad er til stede for forlagsaftaler, anbefaler LegalHero, at der bør søges juridisk rådgivning vedrørende indgåelsen af forlagsaftaler.

Ønsker du advokathjælp til en ophavsretlig problemstilling?

Vi anbefaler selvfølgelig, at man løser konflikter om ophavsret i henhold til reglerne herom. Legalhero kan tilbyde juridisk rådgivning inden for alle aspekter af ophavsretten. De kan hjælpe dig med at nedlægge påstand om eventuel kompensation, hvis det er vores vurdering, at du er berettiget til dette.