Patenter og Varemærker

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

 • elektronisk ansøgning om patent via Patent- og Varemærkestyrelsen.
 • i Patent- og Varemærkestyrelsens rettighedsregistre.
 • fra hele verden i Espacenet hos Patent- og Varemærkestyrelsen.
 • i USPTO (Unites States Patent and Trademark Office).
 • hos European Patent Office (EPO) - Det europæiske Patentkontor.
 • indeholder US patenter, US ansøgninger og Europæiske patenter og er gratis at bruge.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

 • er et åbent forum for alle, der søger information om kommercialiseringssamarbejdet mellem offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder.
 • for Patenter og Varemærker modtager klager.
 • vejleder ansøgere om bl.a. aftaleindgåelse og standardkontrakter og orienterer om love og regler indenfor patenter, varemærker og brugsmodeller.
 • introduceres købere og sælgere af IP rettigheder for hinanden.
 • hos Teknologisk Institut tilbyder gratis rådgivning til private opfindere.
 • fra Industriens Fond og Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at styrke virksomheders konkurrenceevne.